1395/6/6 شنبه

موضوع كتابها

تازه های نشر

اخبار

ليست نمايندگيها

ليست نمايندگيها


چاپ سوم کتاب «ناطور دشت» -1395/5/3 يكشنبه 06:40 ق.ظ
چاپ سوم کتاب «ناطور دشت» ناطوردشت عنوان داستاني است كه در آن سالينجر نويسنده موفق امريكايي با زيبايي و استادي، داستان جوانك تازه‌بالغي را بيان مي‌كند كه يك روز به‌طور ناگهاني تصميم مي‌گيرد كه مدرسه‌اش را ترك كند و به نيويورك برود تا چند روزي را مثل آدم‌هاي بزرگ خوش بگذراند. تمامي ماجرا از قول هولدن كالفيد جوان 16 ساله‌اي است كه سرشار از صداقت و رك‌گويي است كه خوانندگان و از جمله پدرها و مادرها را سرگرم مي‌كند و مي‌خنداند و گاهي نيز ريشه‌هاي طغيان جواني را برايشان روشن مي‌كند.
اطلاعات بيشتر
چاپ مجدد كتاب " فيلسوفان بدكردار" توسط انتشارات اميركبير -1395/4/3 پنج شنبه 09:56 ق.ظ
چاپ مجدد كتاب " فيلسوفان بدكردار" توسط انتشارات اميركبير کتاب فیلسوفان بدکردار از جهت نگاه جامعی که به فلسفه به‌عنوان مجموعه‌ای از فیلسوف و فلسفه‌پردازی دارد، اثري استثنایی به‌شمار می‌رود. این کتاب با کنکاشی در زندگی خصوصی و اجتماعی هشت فیلسوف برجسته، نشان می‌دهد که آنچه فیلسوفان به‌عنوان چهارچوب‌های ذهنی و نظری ارائه می‌کنند تا حدود زیادی واکنش به پیچیدگی‌های روانی و شخصیتی آن‌ها دارد.
اطلاعات بيشتر
چاپ مجدد كتاب" شلوارهاي وصله دار"پس از سالها توسط انتشارات امير كبير -1395/4/3 پنج شنبه 09:06 ق.ظ
چاپ مجدد  كتاب" شلوارهاي وصله دار"پس از سالها توسط انتشارات امير كبير آثار پرويزي به علت اصالت و ذوق و ابداعي كه در آن‌ها به كار رفته در نوع خود بي‌نظير است. اين داستان‌ها بيشتر در مجلة سخن و روزنامة ايران ما به چاپ رسيده و مؤسسة انتشارات اميركبير خوشوقت است كه آن‌ها را يكجا به دوستاران انتشارات خود هديه مي‌كند.
اطلاعات بيشتر
كتاب "روانشناسي و دين " پس از سالها، بار دگر به چاپ رسيد. -1395/4/3 پنج شنبه 08:50 ق.ظ
كتاب "روانشناسي و دين " پس از سالها، بار دگر به چاپ رسيد. يونگ در دستگاه روان‌شناسي خود که مبتني بر پژوهش تجربي است مي‌کوشد که پديده‌هاي گوناگوني را که به انسان مربوطند و از جمله دين را بر بنياد شيوه‌هاي علمي بررسي کند و از توسل به هرگونه ملاحظات فوق طبيعي و يا فلسفي بپرهيزد.
اطلاعات بيشتر